Logen     

Åter till kartan

 

 

Logen låg ursprungligen vid Yxtakvarn strax bortom utfarten mot Malmköping. Yxtakvarn låg vid ett litet fall c:a 500 m in till vänster utefter ån mellan Yxta-holmsjön och Mellösasjön.

Logen köptes 1965 av riksdagsman Karl Kilsmo för 2 500 kr. Den timrade logen plockades ner och flyttades till Thuleparken, där den uppfördes 1969 – 70 för en kostnad om 35 800 kr.

  Ett arbete med att försöka göra logen mer lämplig för att kunna användas till arrangemang, påbörjades 2009, då en scen uppfördes i det östra hörnet och ett övre golv lades på de tvärgående takreglarna. Tanken därmed var att placera en del av museiföremålen där.