Åter till Torpet

 

Tidningsklipp

ur Karineholmskuriren 29 maj 1982